Doelstelling

Behartiging van alle dorpsbelangen in de ruimste zin van het woord, zowel intern als extern.

Onderhouden van contacten met de gemeente en overige kerkdorpen.