Bevolkingsontwikkeling

In “Vredepeel Nieuwe Balans” wordt uitgegaan van een gelijkblijvende bevolking.

De verwachting is dat de bevolkingssamenstelling, zoals het aandeel van jongeren en ouderen, nauwelijks zal veranderen. In de bevolkingsprognoses van E,til wordt in de periode 2013 – 2030 uitgegaan van een minimale bevolkingstoename van 2% in de Venrayse dorpen van 14.895 (2013) tot 15.225 (2030). Dat beeld kan per dorp verschillen. De werkgroep maakt zich geen illusies over de bevolkingsontwikkeling in Vredepeel, vandaar dat uitgegaan wordt van het aantal van 240 inwoners.

Het plan van “Vredepeel Nieuwe Balans” draagt wel bij aan de gemeenschapsontwikkeling en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat van de kleine plattelandskern Vredepeel.